Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

TC Kimlik No ile Arama Ad- Soyad- Dogum Tarihi ile Arama
*Hak Sahiplerince Haziran ayinin on besinci gününe kadar basvuruda bulunulmamasi
halinde zaman asimina ugramis tutarlar, 5684 sayili Kanunun 33/B maddesi uyarinca
Haziran ayi sonuna kadar Güvence Hesabina devredilir.

OneAIG Footer Carousel